przyspieszenie przedwyborcze

Słowo „innowacja” odmieniania przez wszystkie możliwe przypadki jest niezmiernie popularne w mediach. Słuchając, oglądając, czytając z jednej strony dowiaduje się, że kraj nasz jest bardzo innowacyjny, ponieważ - …studenci, start-up’y, pomysły, uczelnie, inkubatory, parki technologiczne, fundusze unijne etc. Z drugiej zaś strony dowiadujemy się, że Polska to jeden z ostatnich krajów EU w obszarze statystyk, brak komercjalizacji, brak spójnego, powszechnego, ale i systemowego rozwiązania.

Zapewne prawda pomiędzy tymi dwoma poglądami leży gdzieś pośrodku. Ciekawym za to wydaje się rodzaj porównań. Dla przykładu Niemcy, innowacyjny kraj o ogromnym eksporcie ( w 2014 ok. 1133 mld EURO !) często porównujemy z innowacyjnymi start-up’ami w Polsce. Porównujemy więc rzeczy nieporównywalne., choćby dlatego, że Polska zajmuje obecnie 23 miejsce w statystyce kosztu miejsca pracy, w EU więc innowacje trudno jest rozwinąć na podstawie tylko niskich płac.
EUROSTAT opublikował, że w 2013r pracodawca w Polsce ponosił koszt na 1 zatrudnionego 7.6 EURO, zaś średnia unijna to 23,7 EURO….Po dość długim okresie oczekiwania, zapewne na fali wyborczej od kwietnia toczy się w naszym kraju ciekawa dyskusja nt zmian niektórych ustaw (druk sejmowy 3286) w związku z systemowym wspieraniem innowacyjności.
Proponowane zmiany i interesująca dyskusja na ich temat dotyczą:
- zniesienia opodatkowania aportu własności intelektualnej,
- wliczenia do kosztów uzyskania przychodu prac rozwojowych i badawczych bez względu na ich efekt biznesowy,
- preferencje dla sektora małych i średnich firm,
- rozwój VC,
- ułatwienia w zatrudnieniu na uczelniach młodych naukowców i zagranicznych menadżerów,
-
Jest to uważam krok w dobrym kierunku, choć do sukcesu czyli osiągnięcia ramowego consensusu pomiędzy ośrodkami władzy wykonawczej droga jest trudna i daleka.

Wprowadzając tak istotne zmiany powinniśmy założyć 2 fundamentalne cele:

• praktyczną realizację planów osiągniecia pułapu 2.0%PKB GERD (Gross Domestic Expenditure on R&D ), w tym BERD (Business Expenditures on R&D) 1.2% PKB, w oparciu o uruchomienie strumienia środków prywatnych i optymalne wykorzystanie środków europejskich
• budowa kompleksowego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rozwoju polskich technologii i pobudzenia polskiej innowacyjności

osiągnięcie tego celu, to idąc słusznym tokiem myślenia MNiSW konieczne jest systemowe zdefiniowanie roli i miejsca, ale i celów w trójkącie Biznes-Nauka-Administracja. Wydaje się to oczywiste, wręcz proste, a jednak…. Spotkałem się kilka dni temu z sytuacją, że jedna z największych polskich uczelni technicznych wyszła i inicjatywą podpisania Porozumienia-Deklaracji o wspólnych celach z organizacjami biznesowymi, niestety jedna z największych organizacji Pracodawców ma systemowy kłopot, aby podpisać deklarację z powołaną ustawowo organizacją reprezentująca przedsiębiorców…..

To jest przykład drobnego problemu, których suma jednak już stanowi siłę, niestety siłę hamowania.
Trwa ładowanie komentarzy...