Reforma Kulturowa 2020, 2030, 2040

Nowoczesny kraj to głównie nowoczesne społeczeństwo, które chce i rozumie zmiany, mając nadzieję, że są one kreatorem lepszego życia nie tylko w rozumieniu ekonomii, ale też i socjologii.
Wiemy od lat, że sama ilość studentów, nowego wyposażenia uczelni, ilości tzw. start up’ów (choć termin ten podobnie jak kiedyś słowo „projekt”, czy odmieniane na wszelkie rodzaje słowo „innowacja” – mocno jest już zdewaluowane), znaczny strumień pieniędzy zasilający stymulowanie rozwoju naszego kraju – nie wystarczy, jeśli nie nadąży za tym istotna zmiana kulturowa.
Krajowa Izba Gospodarcza jest od 6 lat organizatorem Kongresu Innowacyjnej Gospodarki. Tradycją stało się, iż na potrzeby dorocznych czerwcowych dyskusji przygotowywany jest tzw. „raport”, który później staje się de facto materiałem programowym. W tym roku powstał materiał przygotowany przez konsylium w składzie: Edwin Bendyk, Robert Kwaśnica, Elżbieta Mączyńska, Janusz Czapiński, Jarosław Makowski, Andrzej Olechowski, Przemysław Czapliński, Radosław Markowski, Jacek Santorski, Anna Giza-Poleszczuk, Mirosława Marody i Jacek Żakowski pod znaczącym tytułem – „Reforma Kulturowa 2020, 2030, 2040”
Serdecznie zachęcam do pobrania w pliku pdf lub mp3 na stronie http://www.kig.pl/raport-reforma-kulturowa-2020-2030-2040.html treści raportu. jestem przekonany, iż lektura jego pozwoli nam wszystkim lepiej zrozumieć mechanizmy, które są niezbędne do budowy nowoczesnego, dostatniego kraju.
Trwa ładowanie komentarzy...